Links for amcat4

amcat4-0.01.tar.gz
amcat4-0.02.tar.gz
amcat4-0.03.tar.gz