Links for analytix

analytix-0.1.0-py3-none-any.whl
analytix-0.1.0.tar.gz
analytix-0.1.0a1-py3-none-any.whl
analytix-0.1.0a1.tar.gz
analytix-0.1.0a2-py3-none-any.whl
analytix-0.1.0a2.tar.gz