Links for analyzdat

analyzdat-1.0.tar.gz
analyzdat-1.1.1.tar.gz
analyzdat-1.1.2.tar.gz
analyzdat-1.1.3.tar.gz
analyzdat-1.1.5.tar.gz
analyzdat-1.1.tar.gz