Links for anishot

anishot-0.1.0-py2.py3-none-any.whl
anishot-0.1.0.tar.gz